Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Vakoverstijgend lesprogramma

iRun2BFit is een schoolprogramma van acht weken waarin 'leren en doen' vakoverstijgend plaatsvindt. De basis wordt wekelijks gelegd bij de lessen biologie (1 lesuur per week), lichamelijke opvoeding (2 lesuren per week) en door mentoren (1 lesuur per week). Het concept is goed inpasbaar in het schoolprogramma en curriculum. Docenten kunnen er gelijk mee aan de slag en er is voldoende ruimte om het eigen lesmateriaal te integreren.

PARTNERS