Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Erkende interventie

iRun2BFit draagt bij aan een Gezonde School en is een erkende interventie van het RIVM. U vindt onze interventie in de database van erkende interventies van Gezonde School.

Gezonde School
De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren. Niet alleen besteedt zij aandacht aan gezondheidseducatie, maar ook aan het signaleren van gezondheidsklachten bij hun leerlingen en studenten, aan de schoolomgeving en aan het opstellen van Gezonde School-beleid. Tot slot evalueert de school jaarlijks het gekozen programma.

Vignet
Werkt uw school aan het bevorderen van Sport en bewegen bij uw leerlingen? Ga dan voor het themacertificaat Sport en Bewegen van het vignet Gezonde School! Het vignet Gezonde School voor po, vo en mbo bestaat uit acht themacertificaten voor po, zes voor vo en vijf voor mbo. Om het vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan de wettelijke basisvoorwaarden en aan de eisen van minimaal één themacertificaat. Een school mag zich dan gedurende drie jaar een Gezonde School noemen en het Gezonde School-logo voeren. Hiermee laat zij zien dat zij structureel aan gezondheid werkt en welke gezondheidsthema’s specifieke aandacht krijgen. Bekijk deze link voor meer info over het vignet.

PARTNERS