Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Scholen

Uitleg iRun2BFit

iRun2BFit is een beweeg- en leefstijlprogramma van acht weken. De verschillende thema’s worden vakoverstijgend uitgevoerd bij biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles. Voor jongeren vormt dit programma een leerproces en een belevingstocht, met een fit lijf en bewustwording van een gezonde leefstijl als einddoel. Door een leefwijze met aandacht voor beweging en gezonde voeding uit te proberen, te ervaren en te delen met anderen wordt de eigen keuze nog meer bekrachtigd. Het programma krijgt een energieke afsluiting met deelname aan een 5 kilometer bij een sfeervol hardloopevenement. Om het programma nog meer kracht bij te zetten zijn er drie feestelijke 2B-momenten (kick-off, testloop en eindevenement) en worden de ouders ook betrokken bij het programma. iRun2BFit stimuleert daarmee ook de vakoverstijgende samenwerking en interne teamgeest van docenten. Daarnaast zorgt het voor een positieve profilering naar (toekomstige) ouders en leerlingen en zorgt het voor verbinding met lokale verenigingen, evenementen, gemeenten en partners.

Doel(groep)

iRun2BFit maakt jongeren (12-16 jaar) bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering. Jongeren die meedoen aan het programma van iRun2BFit voldoen aan de Beweegnorm*.

Vakoverstijgend lesprogramma

iRun2BFit is een schoolprogramma van acht weken waarin 'leren en doen' vakoverstijgend plaatsvindt. De basis wordt wekelijks gelegd bij de lessen biologie (1 lesuur per week), lichamelijke opvoeding (2 lesuren per week) en door mentoren (1 lesuur per week). Het concept is goed inpasbaar in het schoolprogramma en curriculum. Docenten kunnen er gelijk mee aan de slag en er is voldoende ruimte om het eigen lesmateriaal te integreren.

Erkende interventie

iRun2BFit draagt bij aan een Gezonde School en is een erkende interventie van het RIVM. U vindt onze interventie in de databasevan erkende interventies van Gezonde School.

Gezonde School

De Gezonde School-aanpakis een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren. Niet alleen besteedt zij aandacht aan gezondheidseducatie, maar ook aan het signaleren van gezondheidsklachten bij hun leerlingen en studenten, aan de schoolomgeving en aan het opstellen van Gezonde School-beleid. Tot slot evalueert de school jaarlijks het gekozen programma.

Vignet

Werkt uw school aan het bevorderen van Sport en bewegen bij uw leerlingen? Ga dan voor het themacertificaat Sport en Bewegen van het vignet Gezonde School! Het vignet Gezonde School voor po, vo en mbo bestaat uit acht themacertificaten voor po, zes voor vo en vijf voor mbo. Om het vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan de wettelijke basisvoorwaarden en aan de eisen van minimaal één themacertificaat. Een school mag zich dan gedurende drie jaar een Gezonde School noemen en het Gezonde School-logo voeren. Hiermee laat zij zien dat zij structureel aan gezondheid werkt en welke gezondheidsthema’s specifieke aandacht krijgen. Bekijk deze link voor meer info over het vignet.

PARTNERS