Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Doelgroep

iRun2BFit richt zich op jongeren in de onderbouw (eerste, tweede of derde klas) van het Voorgezet Onderwijs in het VMBO, HAVO en VWO in de leeftijd van 12-16 jaar. iRun2BFit richt eveneens het programma met nevenactiviteiten op de ouders .Door middel van voorlichting tijdens een ouderbijeenkomst en het aanbieden van een Start2BFit programma in samenwerking met de school en lokale atletiekvereniging wordt het beweeggedrag in de thuissituatie gestimuleerd

PARTNERS