Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Missie en visie

Missie
Stichting iRun2BFit legt een solide basis voor een energiek en fit leven voor scholieren uit de eerste drie klassen van het voorgezet onderwijs. Ons beweeg- en leefstijlprogramma draagt duurzaam bij aan het fysieke, mentale en sociale welzijn van opgroeiende jongvolwassenen. Wij gaan voor 42.195 iRun2BFitte scholieren op 175 scholen in 2024, elk jaar weer.

Visie
iRun2BFit geeft door haar multidisciplinaire programma jongeren van 12 tot 16 jaar energie voor betere sportieve, cognitieve en sociale prestaties: op school, thuis, in de vereniging.. waar dan ook. iRun2BFit is bewezen effectief (RIVM) en creëert een basis voor een gezonde(re) jeugd. Zo dragen we bij aan een actieve, vitale en ondernemende samenleving.

Middels sport, beweging en een gezonde leefstijl ontwikkelen jongeren zich met zelfvertrouwen, energie en betrokkenheid bij de samenleving. Zij ervaren dat dagelijks bewegen leuk en gezond is. Tegelijkertijd zijn de scholieren zich meer bewust van hun lijf en van de rol van voeding en hun eetpatroon. Door de effecten van het iRun2BFit-programma zitten scholieren beter in hun vel. Ze zijn weerbaarder en meer bewust van de betekenis van bewegen en fitheid voor hun eigen leven. Zo bereiden we ze voor op een energieke maatschappelijke carrière en een positieve rol in de samenleving iRun2BFit zorgt op scholen voor enthousiasme voor bewegen, een gezond leefpatroon en een algemeen stimulerend schoolklimaat en slaat bruggen tussen vakgebieden via het vakoverschrijdend programma. iRun2BFit bevordert het sportief zelf organiserend vermogen van jongeren en geeft een impuls aan structurele participatie van scholieren aan het bestaande lokale beweegaanbod.

Tijdens iRun2BFit ontstaat er een krachtige en positieve verbinding tussen scholieren, docenten, ouders, lokale verenigingen en partners. We creëren aandacht voor elkaar. Via iRun2BFit zetten tieners hun ouders aan tot beweging en gezond eetgedrag in plaats van andersom.
iRun2BFit is een waardevol instrument voor (potentiele) partners die zeggen "We Care!". Stichting iRun2BFit wil met haar activiteiten inzetten op een levenslange vitaliteit van jeugd en daarmee op de energieke, ondernemende samenleving van de toekomst. iRun2BFit kan partners helpen bij het positief laden van hun merk in het domein van de gezondheid en vitaliteit.
iRun2BFit heeft maatschappelijke relevantie en impact, voor nu en in de toekomst. Wij zijn een sleutelspeler bij het verbeteren van vitaliteit van middelbare scholieren.
We zijn een sterke, professionele organisatie met betrokken bestuurders en medewerkers met relevante kennis en achtergrond uit sport, bewegen, gezondheid, educatie, jeugd en bedrijfsleven. Ons programma is een meetbare en effectieve interventie; onze aanpak maakt via objectieve data resultaten inzichtelijk.

We zijn financieel gezond met budgettaire ruimte voor innovatie, gericht op kansen en ontwikkelingen van stimulering van jeugd tot een duurzame, actieve en gezonde leefstijl. 

PARTNERS