Samen op weg naar
een gezonde leefstijl

Gemeenten

Uitleg iRun2BFit

iRun2BFit is een beweeg- en leefstijlprogramma van acht weken. De verschillende thema’s worden vakoverstijgend uitgevoerd bij biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles. Voor jongeren vormt dit programma een leerproces en een belevingstocht, met een fit lijf en bewustwording van een gezonde leefstijl als einddoel.

Door een leefwijze met aandacht voor beweging en gezonde voeding uit te proberen, te ervaren en te delen met anderen wordt de eigen keuze nog meer bekrachtigd. Het programma krijgt een energieke afsluiting met deelname aan een 5 kilometer bij een sfeervol hardloopevenement. Om het programma nog meer kracht bij te zetten zijn er drie feestelijke 2B-momenten (kick-off, testloop en eindevenement) en worden de ouders ook betrokken bij het programma.

iRun2BFit stimuleert daarmee ook de vakoverstijgende samenwerking en interne teamgeest van docenten. Daarnaast zorgt het voor een positieve profilering naar (toekomstige) ouders en leerlingen en zorgt het voor verbinding met lokale verenigingen, evenementen, gemeenten en partners.

Doel(groep)

iRun2BFit maakt jongeren (12-16 jaar) bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering. Jongeren die meedoen aan het programma van iRun2BFit voldoen aan de Beweegnorm*.

Wat is de rol van de school?

Met de ondersteuning van het schoolbestuur zijn de docenten de primaire uitvoerder van de interventie. Daarbij krijgen zij ondersteuning van de medewerkers van Stichting iRun2BFit. Middels instructiebijeenkomsten en trainingen wordt het educatieprogramma eigen gemaakt en kunnen zij zelfstandig aan de slag.

Welke ondersteuning kan een evenement verlenen?

Om pakweg 300 leerlingen van één school te laten deelnemen aan een hardloopevenement is een ondersteuning verlenen aan de school-coördinator erg belangrijk. De bestuurlijke organisatie kan meedenken in het financieel aantrekkelijk maken voor scholen om deel te nemen aan het evenement, maar ook faciliteiten aanbieden die de school kunnen ontzorgen. Denk daarbij voorbeeld aan het realiseren van een meetingpoint voor ouders en leerlingen. Maar ook een speciale omkleedruimte, tassendepot of groepsgewijze inschrijving voor het hardloopevenement. Allemaal activiteiten die een bijdrage leveren aan een succesvolle sportervaring.

De (soms) cruciale rol van de gemeente

Het vitaliseren van uw inwoners is van gemeenschappelijk belang voor het evenement als katalysator, de school als uitvoerder en de gemeente als (financiële) support. Samen kunnen we een beweging realiseren, die gekoppeld is aan een erkende interventie van het RIVM. Samen kunnen we een bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl van jongvolwassenen.

PARTNERS